Mando Group

Mandolean AB ingår i Mando Group koncernen.
I koncernen finns även AB Mando som med
Mandometermetoden erbjuder behandling mot
ätstörningar och Mandometer AB som förvaltar
patenträttigheter.
 
Sedan 1997 har AB Mando vårdavtal med
Stockholms Läns Landsting och Mandometer-
behandlingen är definierad som en standard-
behandling för anorexi och bulimi.
 
Mando Groups huvudkontor ligger i Karolinska Institutet Science Park > vid Karolinska
universitetssjukhuset i Huddinge. Här bedrivs forskning knuten till Karolinska Institutet. Här ligger även den första Mandoleankliniken samt den största Mandometerkliniken med heldygnsvårdsavdelning, öppenvårdsklinik och patienthotell.
 
Forskningen om Mandometermetoden har
publicerats i flera av världens ledande medicinska och vetenskapliga tidskrifter som Lancet, PNAS och Nature Medicine. Mandometer tilldelades 2006 års stora pris för Teknisk Innovation och ledaren för Bristolstudien (läs mer >), Dr Julian Shield, erhöll "Clinical Excellence Award 2006" för studien "A prospective Randomized Evaluation of the Mandolean Treatment for Childhood Obesity, Compared to Standard Care".
Läs artiklarna i vårt Mediaarkiv >
 

Läs mer om AB Mando och Mandometerklinikerna:
 
AB Mando och Mandometerklinikerna: