Om övervikt och fetma

Idag finns mer än en miljard överviktiga människor i världen. Som överviktig räknas en person med ett BMI (Body Mass Index) som är högre än 25. Gränsen för fetma är ett BMI på 30 eller högre.
Ca 300 miljoner människor i världen idag lider av fetma. I Sverige är ca 2,5 miljoner människor överviktiga och ca 600 000 räknas som feta.


För barn under femton år som får diabetes pga av fetma förkortas livet med 30 år.

Övervikt och fetma har allvarliga medicinska och psykosociala effekter för den som drabbats. Några av de vanligaste hälsoeffekterna är hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, ledbesvär och en ökad risk för att drabbas av vissa cancerformer. Förutom de rent medicinska riskerna påverkar även en kraftig övervikt möjligheter att fullt ut kunna delta i arbete och fritidsaktiviteter. Övervikt och fetma påverkar ofta den drabbades livskvalitet  
 
 
Din vikt: kilo
Din längd: m
 
 

 
  BMI (Body Mass Index)
 
            Kroppsvikt
(Kroppslängd x Kroppslängd)
 
 
 
Övervikt:
BMI 25 – 29.9 kg/m²
Fetma:
BMI 30 kg/m²
Svår fetma:
BMI 35 kg/m²

Ett växande problem

Bland barn och ungdomar i västvärlden har problemen med övervikt ökat dramatiskt de senaste årtiondena.

 
 

Att behandla övervikt

Vår biologi är inställd på att stå emot svält. Att vi numer blir överviktiga beror helt enkelt på att det är lätt att få tag på billig, god och näringsrik mat.
 
 

Är Du en linjär ätare?

Normalt minskar man sin äthastighet när man börjar bli mätt. Linjära ätare klarar inte det; de äter lika fort under hela måltiden.