Om Mando Group AB

Mando Group AB är ett privatägt sjukvårdsföretag med verksamhet på fem kliniker i Sverige. I Mandokoncernen finns systerbolagen AB Mando och Mandolean AB; vårdgivare av ätstörningsbehandling oavsett vikt och Mandometer AB som förvaltar och administrerar patenträttigheter.


För några år sedan väcktes idén att den metod som används för att normalisera ätbeteendet hos ätstörningspatienter också borde ha en gynnsam effekt på patienter som har problem med överätande och att känna mättnad. Försök inleddes med att behandla patienter med svår fetma. Resultaten visade att ett normaliserat ätbeteende hade stor effekt inte bara på de överviktiga patienternas kroppsvikt utan även på deras välbefinnande och självkänsla.

Ett intensivt arbete med utveckling av den nya metoden startade. Resultatet blev en helt ny behandlingsform. På Mandoleanklinken fokuserar vi på hur man äter snarare än vad man äter. Genom att lära sig att äta och att identifiera biologiska mättnadssignaler får individen total kontroll av matintag och viktutveckling. Detta utan att gå hungrig och utan att behöva kompensera det lidande som övervikten och fetman medfört med en för många omöjlig dietdisciplin.

Förutom specialistsjukvård bedrivs utbildning, forskning och teknikutveckling med syfte att förbättra vården för patienter med ätstörningar och övervikt. I företagsfilosofin understryks vikten av och glädjen i att göra gott för människan; resurserna används effektivt för att patienterna ska få vård på rätt nivå.


Mando Groups huvudkontor ligger i Karolinska Institutet Science Park > vid Karolinska
universitetssjukhuset i Huddinge. Här bedrivs forskning knuten till Karolinska Institutet. Här ligger även den första Mandoleankliniken samt den största Mandometerkliniken med heldygnsvårdsavdelning, öppenvårdsklinik och patienthotell. 

Forskningen om Mandometermetoden har publicerats i flera av världens ledande medicinska och vetenskapliga tidskrifter som Lancet, PNAS och Nature Medicine. Mandometer tilldelades 2006 års stora pris för Teknisk Innovation och ledaren för Bristolstudien (läs mer >), Dr Julian Shield, erhöll "Clinical Excellence Award 2006" för studien "A prospective Randomized Evaluation of the Mandolean Treatment for Childhood Obesity, Compared to Standard Care".
Läs artiklarna i vårt Mediaarkiv > 


Läs mer om Mandometerklinikerna:  mando.se >