Styrelsen i Mando Group AB

Stefan Stern,

Styrelseordförande

Stefan Stern sitter i styrelser och erbjuder rådgivning till näringslivet inom kommunikation, public affairs och hållbarhet via det egna bolaget Stefan Stern Advisory AB. Han är Senior Advisor till familjekontrollerade Nordstjernan och Wallenberg Foundations AB. Stefan ingår idag även i styrelsen för bolagen Lideta/Mama Mia (primärvård) och Demoskop (marknadsundersökningar). Senaste fem åren har Stern ingått i Investor AB:s företagsledning med ansvar bl a för kommunikation och public affairs. Innan han fick uppdrag i näringslivet arbetade han åt flera regeringar, bland annat som statssekreterare.


Cecilia Bergh,

Styrelseledamot och

Verkställande direktör

Cecilia Bergh är medicine doktor och en av Mandolean ABs grundare och har tillsammans med Per Södersten byggt upp företaget efter många års forskning om ätbeteende och mättnad på Karolinska Institutet.


Björn Meister,

Styrelseledamot

Björn Meister är professor och legitimerad läkare och är verksam vid institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet. Hans forskning är fokuserad på hjärnans kontroll av födointag och kroppsvikt.Lars Tööj,

Styrelseledamot

Lars Tööj är civilingenjör och arbetar med utveckling av företag. Han har en praktisk erfarenhet från industriell verksamhet som ledningsarbete, affärsutveckling, stora industriella projekt, marknadsarbete, produkt- och produktionsutveckling samt produktion.Per Södersten,

Styrelseledamot

Per Södersten är en av Mandolean ABs grundare. Han är professor vid Karolinska Institutet och samtidigt chef över forskning och utveckling på AB Mando samt Mandolean AB.
Robert Harju-Jeanty,

Styrelseledamot

Robert Harju-Jeanty är VD på konsultföretaget Medical Lead Nordic AB. Han har 30 års erfarenhet av hälsovårdsindustrin i olika ledande positioner. Han har även varit verksam i många styrelser i branschen. Han är biokemist och ekonom med kompetens inom affärsutveckling.