Våra kliniker

Mandoleanklinikerna erbjuder vård mot övervikt och fetma enligt Mandoleanmetoden.

Vi behandlar även ätstörningar och hetsätningsstörning, mer om det kan du läsa på mando.se >

Vår första klinik ligger i Karolinska Institutet Science Park vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, vi har en klinik i Danderyds sjukhus samt i Alingsås.

Här kan barn, ungdomar och vuxna få hjälp med sina överviktsproblem. Hos oss arbetar dietister, beteendevetare, sjuksköterskor, undersköterskor och läkare.

Vi bedriver även förebyggande vård. Vi studerar skolbarns ätbeteende, undervisar och föreläser över hela världen.


Mandoleanmetoden

Mandoleanmetoden behandlar övervikt genom att lära patienterna ett normalt ätbeteende.

 
 

Rundvandring

Mandoleanklinikernas lokaler präglas av Skandinavisk design med stram enkelhet, björk, organiska former och klara naturliga färger.

 

 
 

Forskning

Forskning är en viktig del av verksamheten på Mandolean AB och bedrivs i samarbete med Karolinska Institutet.