Mandoleanmetoden

Vår utgångspunkt är att människan är utvecklings-
biologiskt anpassad till svält sedan många tusen år och saknar kapacitet att stå emot dagens överflöd av mat. Vi utgår från att övervikt är ett beteende-
problem som kan behandlas genom att lära patienterna att äta. På samma sätt som vi använder hjälpmedel som väckarklockor, mobiltelefoner och bilar i vardagen behöver vissa människor teknisk assistans för att äta normalt.

Under Mandoleanbehandling slipper patienterna känna sig hungriga när deras kroppsvikt minskar. Behandlingen börjar med att patienten får äta den mat hon/han själv föredrar samtidigt som hon/han använder en MättnadsMätare® och Mandometer® för att lära in nytt ätbeteende och känna sig mätt på rätt sätt. Kaloriräkning är inte centralt och det är heller inte avgörande vilken mat patienten väljer.
Läs mer om behanlingens innehåll >


För information om behandling av ätstörningar, besök mando.se >

Mandoleanmetodens hörnstenar
 
 • •  Ätträning med
  Mandometer®

  •  Träning med 
 •    MättnadsMätare® 
 •    för att få bort 
 •    småätandet

   •  Individuell
 •    behandlingsplan 
 •    tillsammans med en 
 •    personlig behandlare

  •  Uppföljning i fem år
 •  

Patienter berättar

Rosie är en av de som genomgått Mandoleanbehandling.

Läs hennes berättelse
i ett samtal med
Cecilia Bergh, VD
på Mandolean AB.

 
 

Våra hjälpmedel

Mandometer® är ett hjälpmedel som lär Dig att äta består av en våg som är kopplad till en dator. MättnadsMätare® är ett tekniskt hjälp-
medel som hjälper dig att sluta småäta.

Läs mer >
 
 

Mandoleanklinikerna

Vår första klinik ligger i Karolinska Institutet Science Park vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, vi har en klinik i Danderyds sjukhus samt i Alingsås.

Läs mer >