Välkommen till Mandoleanklinikerna

Mandoleanklinikerna erbjuder vård mot övervikt och fetma enligt Mandoleanmetoden.
 
På Mandoleanklinkerna fokuserar vi på hur man äter snarare än vad man äter. Återhållsamt ätande eller "ständigt bantande”, som anses vara ett personlighetsdrag som ökar risken för såväl anorexi som övervikt, kan tränas bort med Mandoleanmetoden. Som följd av det ändrade ätbeteendet ändrar också träningen personernas tankar och känslor i matrelaterade situationer.
 
På samma sätt som vi använder hjälpmedel som väckarklockor, mobiltelefoner och bilar i vardagen behöver vissa människor teknisk assistans för att äta normalt. Under Mandoleanbehandlingen slipper patienterna känna sig hungriga när deras kroppsvikt minskar. Kaloriräkning är inte centralt och det är heller inte avgörande vilken mat patienten väljer.
 
Du är välkommen att läsa mer om vårt arbete, vår metod och våra kliniker.

NYHETER

Från och med 1 januari 2019 har Mandolean AB fått förtroende från SLL (Stockholms Läns Landsting) att bedriva vård för ätstörningar samt öppenvård för hetsätningsstörningar.

På mando.se kan du läsa mer 

Vård för ätstörningar >

Öppenvård för hetsätningsstörningar >


Vår behandling

Läs mer om vår behandling av övervikt och om vårt tekniska hjälpmedel Mandometer®, som används för att normalisera ätbeteende och mättnad.
 
 
 

Mandoleanklinikerna

Vår första klinik ligger i Karolinska Institutet Science Park vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, vi har en klinik i Danderyds sjukhus samt i Alingsås.

Läs mer >

Forskning

Forskning är en viktig del av verksamheten på Mandolean AB och bedrivs i samarbete med Karolinska Institutet.